Občanské sdružení Komba je nezávislé, dobrovolné zájmové odborné sdružení zájemců o tradiční i moderní africkou, arabskou a karibskou kulturu. Vzniklo v roce 2006. Od 6. ročníku je hlavní pořadatel (nejen) divadelních setkání Tvůrčí Afrika (v roce 2011 se konal 10.ročník, který do té doby pořádala společnost Bohemia Discovery s.r.o.). Garantem projektu a ředitelkou byla od začátku jeho dramaturgyně Mgr. Lucie Němečková. Od roku 2008 o.s. Komba organizuje též festival věnovaný orientálním kulturám - Nad Prahou půlměsíc. V rámci projektu Divadla bez hranic se zaměřuje též na hraní pohádek a představení s africkou a orientální tematikou (Capoeira (2006), Pohádky ptáka Afrikána (2008), Pavoučení (2011).

Proč právě festival představující kultury Blízkého východu v České republice dnes?

Setkávání kultur, vzájemné poznávání se, nová citlivost a humanita, inspirace, tolerance a otevřenost jsou nejpodstatnější otázkou dneška. Současnost je však plná nevědomosti, předsudků, klišé, nenávisti a strachu ze všeho jiného, neznámého. Častým terčem těchto předpojatostí se stává dnes především vše spojené s arabským, muslimským světem, kulturou, společností, náboženstvím, zvyky. Zapomíná se na to, že kultura těchto zemí v pravém slova smyslu je pokladnicí světové kultury a vzdělanosti a že nabízí jeden z klíčů k pochopení naší civilizace. Obecně se neví mnoho o tom, že mezi námi žijí intelektuálové, umělci, filosofové z Alžíru, Tuniska, Sýrie, Libanonu, Palestiny ad. zemí, s nimiž setkávat se, diskutovat, naslouchat jim, je nesmírně obohacující. Jsou součástí české kultury. Počítejme s nimi! Festival reaguje na vzrůstající zájem o orientální kultury, vybízí k dialogu s naší kulturou. Přináší obohacení kulturní, intelektuální, lidská i společenská. Nabízí kulturu jako prevenci proti nesnášenlivosti a rasismu. Každý z nás může mít nějaké ty předsudky. Důležité je na nich nelpět, nestát se otroky zavedených klišé a stereotypů, nýbrž uvažovat zdravě, dobírat se skutečné podstaty věcí, radovat se z různorodosti a jinakosti.

i285134164421137313._szw1280h1280_

Co lze od takového festivalu očekávat? Jaká je jeho náplň?

Festival Nad Prahou půlměsíc je zaměřený na poznávání tradiční i současné blízkovýchodní kultury a rozvíjení kulturních vztahů majoritní společnosti s orientálními umělci žijícími v ČR a v Evropě, a to prostřednictvím divadelních představení, scénických čtení, happeningů, literárních kaváren, koncertů, filmových projekcí, debat, workshopů, se zvláštním akcentem na drama, divadlo, poezii, literaturu vůbec. Svým divadelně-literárním zaměřením je festival Nad Prahou půlměsíc ojedinělým počinem nejen v hlavním městě, ale i v celé ČR. Program je soustředěn v Praze, která je svým významem i polohou předurčena k multikulturním setkáním, tak jako je tomu ve všech centrech vyspělých států Evropy. Část festivalového programu se koná mimo Prahu, v Brně, Hradci Králové, Plzni… pod analogickými názvy.

Smyslem a cílem festivalu je:

1/ kulturními a uměleckými prostředky dokázat, že tzv. Blízký východ je nám skutečně blízký, že dialog mezi na první pohled odlišnými kulturami je možný na základě vzájemného respektu a poznávání, spolupráce

2/ seznamovat odbornou i neodbornou veřejnost naší země s dosud neprobádaným teritoriem moderních i tradičních orientálních kultur, a to zejména prostřednictvím divadelních představení českých i zahraničních umělců, setkání s autory, projekcí filmů, koncertů, výstav, dílen, přednášek a debat a pořadů pro děti

3/ inspirovat české divadelní i jiné umělce a nabídnout životaschopnou alternativu k převažující euroamerické dramaturgii a kultuře

4/ obohacovat současné divadelní a kulturní dění v Praze a ČR o kulturní aktivity „nových Pražanů, Čechů a Moravanů“ s orientálními kořeny

5/ proměnit vnímání divadla a kultury v Praze a celé České republice směrem k multikulturnosti, a tím pádem dát prostor nejen nové umělecké energii, ale též toleranci, rasové snášenlivosti a vzájemnému porozumění.

6/ podchytit zejména mladou generaci a rozvíjet její vstřícné vnímání světa a novou citlivost vůči cizincům a menšinám, všemu jinému okolo nás.

Kontakt: Komba, z.s., Spojovací 2609 Praha 3, 130 00

Facebook:
Nad Prahou pulmesic

NÁŠ TÝM – Lidé festivalu

Mgr. Lucie Němečková
ředitelka a dramaturgyně festivalu

doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
odborný programový poradce

Naděžda Vlčková – manažerka
Marie Šobková – grafika a design
Irena Vodáková – fotografka